Sklep internetowy ZDROWIE.brat.pl - Zio這lecznictwo Strona g堯wna sklepu - Medycyna naturalna - kuracje lecznicze

Sklep Zdrowie

Suszone owoce, bakalie, orzechy.
Oleje, kosmetyki, soki, przyprawy.
Zio豉, preparaty zio這we, miody.

BRAT.PL Halina Petraszek. Sklep Zdrowie - zio這lecznictwo. Fotografia- Zio這lecznictwo - Medycyna naturalna i niekonwencjonalna Tw鎩 status: Go嗆! Zaloguj si tutaj.
Je郵i nie masz u nas konta za這篡sz je tutaj.
Ulgowa infolinia 0 801 011 038 zam闚 zio豉 lecznicze telefonicznie Moje Konto :: Zawarto嗆 koszyka :: Zam闚ienie

W chwili obecnej sklep zdrowie.brat.pl pozwala tylko na podgl康 historii zam闚ie.
Zapraszamy do nowego sklepu sklep.brat.pl

Znajdujesz si w ...Sklep » Zdrowie » Polityka prywatno軼i icookies
Design dla sklep闚 Forum osCommerce
Informacje
Regulamin sklepu
Polityka prywatno軼i icookies
   
Polityka prywatno軼i icookies  

  1. Polityka Prywatno軼i
  2. Polityka Cookies

POLITYKA PRYWATNO列I


1. Postanowienia og鏊ne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po鈔ednictwem Sklepu jest firma BRAT.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzib w Rabka-Zdr鎩 (34-700) przy ul. Kili雟kiego 66A KRS: 655614 NIP: 7352869261 REGON:366167481 telefon: + 48 18 26 77 649 , e-mail zdrowie@brat.pl, b璠帷 jednocze郾ie Us逝godawc Sklepu internetowego i Sprzedawc.

1.2. Dane osobowe Us逝gobiorcy (Klienta) s przetwarzane zgodnie z Rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej okre郵anego jako „RODO”) oraz ustaw o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dok豉da szczeg鏊nej staranno軼i w celu ochrony interes闚 os鏏, kt鏎ych dane dotycz, a w szczeg鏊no軼i zapewnia, 瞠 zbierane przez niego dane s przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos鏏 przejrzysty dla osoby, kt鏎ej dane dotycz; zbierane w konkretnych, wyra幡ych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w spos鏏 niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb璠ne do cel闚, w kt鏎ych s przetwarzane; prawid這we i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umo磧iwiaj帷ej identyfikacj osoby, kt鏎ej dane dotycz, przez okres nie d逝窺zy, ni jest to niezb璠ne do cel闚, w kt鏎ych dane te s przetwarzane; przetwarzane w spos鏏 zapewniaj帷y odpowiednie bezpiecze雟two danych osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich 鈔odk闚 technicznych lub organizacyjnych ("integralno嗆 i poufno嗆").

Administrator Uwzgl璠niaj帷 charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno軼i os鏏 fizycznych o r騜nym prawdopodobie雟twie i wadze, wdro篡 odpowiednie 鈔odki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa這 si zgodnie z RODO i aby m鏂 to wykaza. 字odki te s w razie potrzeby poddawane przegl康om i uaktualniane.

2. Cel i zakres zbierania i przetwarzania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawi您anie, ukszta速owanie tre軼i, zmiana, wykonanie lub rozwi您anie stosunku umownego mi璠zy Us逝godawc (Sprzedawc) i Us逝gobiorc (Klientem) polegaj帷ego na 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzeda篡 Produkt闚 oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2. udokumentowanie stosunk闚 umownych, o kt鏎ych mowa w pkt. 2.1.1.

2.2. W przypadku Us逝gobiorc闚 (Klient闚), kt鏎zy korzystaj z p豉tno軼i elektronicznych za po鈔ednictwem serwisu Dotpay.pl, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Us逝gobiorc闚 (Klient闚) jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezb璠ny jest do dokonania przez Us逝gobiorc (Klienta) p豉tno軼i za ich po鈔ednictwem.

2.3. W przypadku Us逝gobiorc闚 (Klient闚), kt鏎zy korzystaj z us逝g dostawy Produktu do Klienta Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Us逝gobiorc闚 (Klient闚) w zakresie niezb璠nym dla dokonania dostawy operatorom pocztowym lub kurierom realizuj帷ym takie dostawy.

2.4. Administrator przetwarza nast瘼uj帷e dane osobowe Us逝gobiorc闚 (Klient闚):

2.4.1. Imi i nazwisko.

2.4.2. Adres.

2.4.3. Adres e-mail.

2.4.4. Numer rachunku bankowego (w przypadku p豉tno軼i przelewem tradycyjnym)

2.4.5. P貫.

2.4.5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Us逝gobiorc闚, Klient闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz).

2.5. Podanie danych osobowych, o kt鏎ych mowa w pkt. 2.5. jest niezb璠ne do 鈍iadczenia przez Us逝godawc us逝g drog elektroniczn w ramach Sklepu lub zawarcia umowy sprzeda篡 Produkt闚.

2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Wi璚ej informacji o plikach cookies zawarte jest w Polityce cookies.

2.7. Pa雟twa dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowych.

2.8. Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane do czasu usuni璚ia przez Pa雟twa konta klienta, o kt鏎ym mowa w Regulaminie oraz w okresie r瘯ojmi wynikaj帷ej z wykonania Pa雟twa zam闚inia lub okresie udzielonej gwarancji – w ka盥ym wypadku w okresie roku od czasu wyga郾i璚ia lub przedawnienia wszelkich roszcze, kt鏎e mog wynika z faktu zawarcia i wykonywania zawartej z Pa雟twem umowy. Dok豉dne wskazanie tego okresu jest mo磧iwe dla ka盥ej umowy oddzielnie – w celu ustalenia dok豉dnego okresu, w jakim b璠ziemy przetwarza Pa雟twa dane osobowe, prosimy o skontaktowanie si z nami w dogodnej dla Pa雟twa formie. Ponadto, w zakresie w jakim Pa雟twa dane osobowe zostan utrwalone w dokumentach ksi璕owych (np. wskazanie osoby dokonuj帷ej odbioru towaru w protokole odbioru lub WZ), b璠ziemy je przechowywa przez okres, w kt鏎ym przepisy prawa powszechnie obowi您uj帷ego zobowi您uj nas do przechowywania dokument闚 ksi璕owych – obecnie okres ten wynosi 5 lat.

2.9. Przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych nie obejmuje 瘸dnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani profilowania.

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1. Korzystanie z Sklepu oraz zawieranie um闚 o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn poprzez Sklep internetowy lub um闚 sprzeda篡 Produkt闚, z czym wi捫e si konieczno嗆 podania danych osobowych, jest ca趾owicie dobrowolne. Osoba, kt鏎ej dane dotycz samodzielnie decyduje, czy chce rozpocz望 korzystanie z us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Us逝godawc lub zawrze umow sprzeda篡 zgodnie z Regulaminem Sklepu. Udost瘼nienie nam Pa雟twa danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych osobowych nie b璠ziemy mogli przygotowa i wykonywa umowy, dla zawarcia kt鏎ej zwr鏂ili鄉y si do Pa雟twa o udost瘼nienie nam danych osobowych. Podstaw prawn takiego przetwarzania Pa雟twa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.2. Zgodnie z art. 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wy陰cznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spe軟iony jest co najmniej jeden z poni窺zych warunk闚 m.in. gdy:

3.2.1. osoba, kt鏎ej dane dotycz wyrazi豉 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi瘯szej liczbie okre郵onych cel闚 .

3.2.2. przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania umowy, kt鏎ej stron jest osoba, kt鏎ej dane dotycz, lub do podj璚ia dzia豉 na 膨danie osoby, kt鏎ej dane dotycz, przed zawarciem umowy.

3.2.3. przetwarzanie jest niezb璠ne do cel闚 wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez administratora lub przez stron trzeci, z wyj徠kiem sytuacji, w kt鏎ych nadrz璠ny charakter wobec tych interes闚 maj interesy lub podstawowe prawa i wolno軼i osoby, kt鏎ej dane dotycz, wymagaj帷e ochrony danych osobowych, w szczeg鏊no軼i gdy osoba, kt鏎ej dane dotycz, jest dzieckiem .

3.2.3. przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa si zawsze w ramach podstaw dopuszczalno軼i ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatno軼i.

4. Prawo kontroli, dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz ich poprawiania

4.1. Us逝gobiorca ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W dowolnym momencie przys逝guje Pa雟twu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa雟twa danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno ju przetwarza tych danych osobowych, chyba 瞠 wyka瞠 on istnienie wa積ych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz璠nych wobec interes闚, praw i wolno軼i osoby, kt鏎ej dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.

4.2. Przys逝guje Pa雟twu prawo do 膨dania od nas dost瘼u do dotycz帷ych Pa雟twa danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak瞠 prawo 膨danie przeniesienia tych danych. Przys逝guje Pa雟twu r闚nie prawo uzyskania od nas, jako administratora Pa雟twa danych osobowych, potwierdzenia, 瞠 przetwarzamy dane osobowe, kt鏎e Pa雟twa dotycz oraz uzyskania od nas informacji wskazanych w przepisie art. 15 RODO, kt鏎e zosta造 ju zawarte w niniejszym dokumencie, a tak瞠 uzyskania od nas kopii danych osobowych podlegaj帷ych przetwarzaniu. Zapewniamy, 瞠 w spos鏏 niezw這czny zareagujemy na wszelkie przedstawione nam w徠pliwo軼i dotycz帷e Pa雟twa danych osobowych..

4.3. W celu realizacji uprawnie, o kt鏎ych mowa w pkt. 4.1. i 4.2. mo積a korzysta z opcji w ramach Konta lub poprzez przes豉nie stosownej wiadomo軼i e-mail na adres: zdrowie@brat.pl, lub te telefonicznie pod numerem telefonu: +48 18 26 77649.

4.4. Przys逝guje Pa雟twu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt鏎ym jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych. Ka盥y organ nadzorczy u豉twia wnoszenie skarg, za pomoc takich 鈔odk闚, jak gotowy formularz skargi, kt鏎y mo積a r闚nie wype軟i elektronicznie, co nie wyklucza innych sposob闚 komunikacji.

5. Postanowienia ko鎍owe

5.1 Administrator Uwzgl璠niaj帷 charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno軼i os鏏 fizycznych o r騜nym prawdopodobie雟twie i wadze, wdro篡 odpowiednie 鈔odki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa這 si zgodnie z RODO i aby m鏂 to wykaza. 字odki te s w razie potrzeby poddawane przegl康om i uaktualniane.

5.2 Us逝godawc udost瘼nia nast瘼uj帷e 鈔odki techniczne zapobiegaj帷e pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy豉nych drog elektroniczn:

5.2.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost瘼em.

5.2.2. Dost瘼 do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has豉 utworzonego przez Us逝gobiorc.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityk prywatno軼i stosuje si odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne w豉軼iwe przepisy prawa polskiego.

POLITYKA COOKIES


1. Sklep nie zbiera w spos鏏 automatyczny 瘸dnych informacji, z wyj徠kiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne, w szczeg鏊no軼i pliki tekstowe, kt鏎e przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Sklepu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z kt鏎ej pochodz, czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj帷ym na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskuj帷ym do nich dost瘼 jest operator Sklepu - BRAT.pl sp. z o.o. sp. k..

4. Pliki cookies mog by wykorzystywane w celu:

  • a) dostosowania zawarto軼i stron internetowych Sklepu do preferencji U篡tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg鏊no軼i pliki te pozwalaj rozpozna urz康zenie U篡tkownika Sklepu i odpowiednio wy鈍ietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, kt鏎e pomagaj zrozumie, w jaki spos鏏 U篡tkownicy Sklepu korzystaj ze stron internetowych, co umo磧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto軼i;
  • c) utrzymanie sesji U篡tkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzi瘯i kt鏎ej U篡tkownik nie musi na ka盥ej podstronie Sklepu ponownie wpisywa loginu i has豉;

5. W ramach Sklepu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plik闚 cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta貫” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s plikami tymczasowymi, kt鏎e przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy陰czenia oprogramowania (przegl康arki internetowej). „Sta貫” pliki cookies przechowywane s w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika przez czas okre郵ony w parametrach plik闚 cookies lub do czasu ich usuni璚ia przez U篡tkownika.

6. W ramach Sklepu mog by stosowane nast瘼uj帷e rodzaje plik闚 cookies:

  • a) „niezb璠ne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e korzystanie z us逝g dost瘼nych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniaj帷e pliki cookies wykorzystywane do us逝g wymagaj帷ych uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • b) pliki cookies s逝膨ce do zapewnienia bezpiecze雟twa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu篡 w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • c) „wydajno軼iowe” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e „zapami皻anie” wybranych przez U篡tkownika ustawie i personalizacj interfejsu U篡tkownika, np. w zakresie wybranego j瞛yka lub regionu, z kt鏎ego pochodzi U篡tkownik, rozmiaru czcionki, wygl康u strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” pliki cookies, umo磧iwiaj帷e dostarczanie U篡tkownikom tre軼i reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie s逝膨ce do przegl康ania stron internetowych (przegl康arka internetowa) domy郵nie dopuszcza przechowywanie plik闚 cookies w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. U篡tkownicy Sklepu mog dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeg鏊no軼i w taki spos鏏, aby blokowa automatyczn obs逝g plik闚 cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym zamieszczeniu w urz康zeniu U篡tkownika Sklepu. Szczeg馧owe informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plik闚 cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, 瞠 ograniczenia stosowania plik闚 cookies mog wp造n望 na niekt鏎e funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika Sklepu i wykorzystywane mog by r闚nie przez wsp馧pracuj帷ych z operatorem Sklepu reklamodawc闚 oraz partner闚.

10. Wi璚ej informacji na temat plik闚 cookies dost瘼nych jest w sekcji "Pomoc" w menu przegl康arki internetowej.Zaloguj si
Adres E-mail:
Has這:

Zapomnia貫 has豉?

Bezpieczne logowanie SSL


KOSZYK
...jest pusty

2005-2017 osCommerce.pl
BRAT.PL Nieprzerwanie od 2005 roku!